En studie av kompositionsundervisningen på Gotlands Tonsättarskola

Linda Alexanderssons examensarbete "Att undervisa i komposition" bygger på intervjuer med fyra av lärarna vid Gotlands Tonsättarskola. Läs mer här.

2019-09-19