En studie av kompositionsundervisningen på Gotlands Tonsättarskola

Body

Linda Alexanderssons examensarbete "Att undervisa i komposition" bygger på intervjuer med fyra av lärarna vid Gotlands Tonsättarskola. Läs mer här.

Tid för skapande av version
2019-09-19