FRST-festival

FRST-festival 25-26 jan

FRST-festivalen är en årligen återkommande mini-festival med elektroakustisk musik som Visby Internationella Tonsättarcentrum arrangerar. Elever från Gotlands Tonsättarskola deltager med både ljudinstallationer och konsert.

Du finner konsertprogram här.

2020-01-25