Martin Jonsson Tibblin

Grattis Martin Jonsson Tibblin!

Body

Vi gratulerar Martin Jonsson Tibblin, Föreningen Svenska Tonsättares (FST) nye ordförande! Vi är stolta över att Martin har studerat på Gotlands Tonsättarskola! Mer om Martin på FSTs hemsida.

Tid för skapande av version
2019-09-19