Johan Arrias intervjuad i Sveriges Radio

I samband med öppnandet av Johan Arrias ljudinstallation No mans handpå Gotlands Konstmuseum 7 mars intervjuades Johan av Sveriges Radio. Reportaget kan höras här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5803653

No mans hand ingår i ett större projekt som kommer att persenteras under Ljudvågor 2014

högtalarelement
konstmuseet
högtalarkon
2019-09-19