Blogg
Ljudvågor 2020 illustration
Ljudvågor 2020 blir en digital festival

Våra studeranden är så här års fullt sysselsatta med att organisera en musikfestival i Visby, Ljudvågor. I mitten av maj kommer alla ensembler och körer som de komponerat för resandes – med undantag för GotlandsMusiken som naturligtvis redan finns på plats. Festivalen brukar innehålla c:a 50 uruppföranden fördelade på 10-12 konserter.

2020 blir annorlunda. Våra studeranden har reorganiserat sin festivalorganisation och förbereder nu en digital festival. Helt central blir hemsidan: http://ljudvågor.se

2020-04-14