Ramon Anthin

Ramon Anthin hedersmedlem i FST

Ramon Anthin som tillsammans med Peter van Tour, Barbro Möller och Sven-David Sandström startade Gotlands Tonsättarskola och senare också skapade Visby Internationella Tonsättarentrum har utsetts till hedersmedlem i Föreningen Svenska Tonsättare. 

2019-09-19